Föreningen A-Ö

Brf Dannemora

Lönngatan 56, Malmö

Andrahandsuthyrning

Det krävs ett tillstånd från föreningen för att få hyra ut sin bostadsrättslägenhet (juridisk person tillåts ej) och det utgår en avgift på 10% av ett prisbasbelopp. Ansökningsblankett kan du ladda ner här. Returneras till Ossian Sunesson, Lönngatan 56A.


Avgifter

Beslut om  framtida avgiftsändringar tas i regel under höstens budgetmöten och börjar i regel gälla i januari året därpå.


Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägför alla medlemmar


Brandvarnare

Varje lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Denna ska finnas i lägenheten vid försäljning.


El

Föreningen har gemensam el/IMD. Medlemmarna debiteras kvartalsvis (via månadsavin) och betalar för egen, faktisk förbrukning.


Energideklaration - Klicka HÄR


Föreningen

Brf Dannemora bildades 1937 och består av en fastighet med 62 lägenheter, enbart bostadsrätter. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.


Förvaltning

Vi anlitar Riksbyggen som ekonomisk förvaltare.


Gemensamma aktiviteter/dugning

Föreningen har för närvarande inga gemensamma aktiviteter/dugning (städning, trädgårdsskötsel etc) som åläggs medlemmarna.


Gemensamma utrymmen

Vi har inga gemensamma utrymmen, men det finns en grillplats i trädgården (utanför C-trappan) och en uteplats (utanför A trappan).


Internet

Fiber-LAN från Telenor, Hastighet 100Mbit (ingår i månadsavgiften).

Säljare skickar tillbaka router till Telenor och avslutar avtal.

Köpare kontaktar Telenor för router och avtal.


Kabel-TV

Com Hems basutbud ingår i månadsavgiften. Kontakta COM-Hem vid behov av box.


Källare- och vind

Varje lägenhet har ett källarförråd och ett vindsförråd. Dessa är i de flesta fall numrerade med två olika nummer, lägenhetsnumer och det som var den tidigare numreringen. Dessa ska vara tömda vid överlåtelse. Det är dock köparens eget ansvar att se till att förråd är tömda innan tillträde. Föreningen bistår inte med hjälp om köpare mot förmodan brustit i sitt ansvar att undersöka detta. Förråd, oavsett om de används eller inte, måste vara låsta.


Månadsavgift

Vad som ingår i månadsavgiften står utförligt på hyresavin. Mäklare/medlemmar kontaktar Riksbyggen för kopia på hyresavier. 


Nycklar

Till varje lägenhet hör 4 nycklar, vilka går till lägenhetsdörr, miljöhus, vind och grindar.


OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll)

Utförs vart 6:e år. Säljare ska tillhandahålla köpare protokoll från senaste besiktning (2013).


Pant

Pantförskrivningar finns registrerade i föreningens lägenhetsförteckning. Utdrag ur förteckningen fås via föreningens ekonomiska förvaltare Riksbyggen

För mäklare, köpare och säljare!

Föreningen utför ingen tillsyn innan försäljning. Informationen på denna sida är därför viktig för mäklare/köpare/säljare att ta del av.

Parkering

Föreningen har ingen egen parkering. Det finns möjlighet parkera på bl. a. Lönngatan och Uddeholmsgatan. Boendeparkering finns på andra sidan Lönngatan (Parkering Malmö). Se även Malmö stads hemsida för mer information om bondeparkering.


Porttelefon

Portarna är utrustade med porttelefoner vilka är kopplade till medlemmarnas mobil- eller fasttelefoner. För att koppla telefonnummer till porttelefon behövs konto på kundportal (se Tvättstugebokning).


Renovering

Om renovering utförts ska ritningar och garantibevis lämnas till styrelsen och till köparen.

Vid renovering av badrum kan du ansöka om ersättning (max 5000kr) för byte av golvbrunn. Klicka här för riktlinjer.


Sophantering

Föreningen har miljöhus med sopsortering (papper, plast, metall, glas, kompost, trädgårdsavfall, elektronik).


Stadgar - Klicka HÄR


Statuskontroll

Utförs vart 3:e år för att fastställa lägenheternas skick. Säljare ska tillhandahålla köpare protokoll från senaste kontroll (senast utfört 2017).


Taggar/nyckelbrickor

Varje medlem har utkvitterat 3 taggar (2018). Dessa fungerar som nycklar till källardörrar, tvättstugedörrar och portar. De fungerar också som bokningsnyckel för tvättstugebokning (se Tvättstugebokning).


Tvättstugebokning

Sker direkt på bokningstavla i källare med tagg, eller:

Sker i portal (http://dmbokn.amentus.se). Inloggningsuppgifter till portal för ny medlem aktiveras på datum för tillträde. Kontakta styrelsen på styrelsens mejladress, brfdannemora@dannemora.org, för tillgång till inloggningsuppgifter. För övriga frågor kring tvättstugebokning, se 

http://dannemora.amentus.se/


Tvättstugor

Föreningen har tre tvättstugor. Två stugor med två tvättmaskiner, en tumlare och torkrum med avfuktare och en mindre stuga med en tvättmaskin, en tumlare och ett torkskåp.


Utdrag lägenhetsförteckning

Beställes av föreningens ekonomiska förvaltare Riksbyggen. www.riksbyggen.se 


Utfört underhåll - Klicka HÄR


Värme

Fjärrvärme via EON.


Årsredovisningar - Klicka HÄR


Ägarandelar

Föreningen tillåter inte delägarskap på mindre än 10%. Principen är att ägare/delägare som beviljas medlemskap ska avse att bo i lägenheten.

 

Överlåtelser

Överlåtelsehandlingar skickas till Riksbyggen:

Riksbyggen, Box 540, 721 09 Västerås

Föreningen debiterar köparen en överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp. Skicka in ansökan i god tid. Styrelsen behöver 2-4 veckor för handläggning. Inflyttning får inte ske innan godkänt beslut.