Underhåll - utfört & kommande

Brf Dannemora

Lönngatan 56, Malmö

Utfört underhåll


1996

Vattenstammar: byte av samtliga stammar i fastigheten, inklusive lägenheterna.


2003

Renovering av fönster: yttre bågar utbytta mot aluminiumbågar i lägenheter och trapphus.


2005

Omläggning av taket: byte av samtliga takpannor, papp och träläkt m.m.


2009

Energideklaration

Takrenovering


2011

Trapphusen: målning av väggar och tak. Installation av postboxar, byte av lägenhetsdörrar (säkerhetsdörrar) och byte av lamparmaturer, tryckknappar och namntavlor.


2012

Relining (rörinfordring) av avloppsstammar i fastigheten inklusive lägenheterna.


2014

Förbättrad dränering runt husets grund.

Installation av rörelsesevakter i trapphus och källare för minskad elförbrukning.


2015

Målning av källarfönster

Fiberindragning/Bredbandsbolaget


2016

Renovering av tvättstugor (kakling av väggar och golv m.m.).


2017

Plattsättning av gångar runt fastigheten samt ny uteplats

IMD, gemensam elmätning infört fr.o.m. 23/11- 2017. Varje hushåll debiteras för den egna strömförbrukningen.


2018

Elektroniskt passersystem, elektronisk tvättstugebokning

Ny värmepump

Vattenreningssystem (filter) för effektivare värmedistribution


2019

Installation av nya termostater, injustering av termostater på fastighetens samtliga radiatorer.


Avloppsspolning, relinade rör.


Energideklaration.


2020


OVK


Byte av styrenhet i fjärrvärmesystemet.

Kommande underhåll


2020


Automatisk belysning vindsgångar.


------

Byte av både fönster och fasad ligger i underhållsplanen, år/datum för detta är dock inte fastslaget.