Om föreningen & kontakt

Brf Dannemora

Lönngatan 56, Malmö

Om föreningen


Brf Dannemora är en äkta bostadsrättförening som äger fastigheten Raden 8 i Malmö. Bostadsrättsföreningen Dannemora ingår i Riksbyggen-”familjen” i Malmö. Fastigheten färdigställdes under 1938, med inflyttning sommar och höst samma år. 

Fastigheten byggdes på grund av rådande bostadsbrist och för att få bort det ofta undermåliga bostadsbestånd som bjöds ut. Föreningens lägenhetssammansättning speglar den tidens bostadssyn med övervägande 1:or och 2:or, vilket var det längsta de bostadssökandes drömmar sträckte sig. 


Fastighetens adress är Lönngatan 56, 214 49 Malmö.


Total bostadsarea: 2 688 kvm.


Total tomtarea: 3 030 kvm.


Bostadsrättsföreningen består av ett fristående hus med sex trappuppgångar med benämningen A – F. Huset har 4 våningar samt källar- och vindsplan. Föreningen upplåter 62 lägenheter med bostadsrätt.


Lägenhetsfördelning


1 rok - 18 st

1,5 rok - 35 st

2 rok - 3 st

2,5 rok - 4 st

3 rok - 2 st


Att bo i bostadsrätt


Att bo i bostadsrätt innebär inte att man har köpt en lägenhet på samma sätt som man köper t.ex ett hus. Det du har köpt är en andel i bostadsrättsföreningen som motsvarar den lägenhet du då har rätt att nyttja. Bostadsrättsföreningen äger huset med lägenheter och lokaler och ansvarar också för skötsel och underhåll, förutom det underhåll som bostadsrättshavaren själv ansvarar för. Uppdelningen av ansvar finns beskrivet i föreningens stadgar. Medlem blir man genom att köpa (nyttjanderätten till) en lägenhet under förutsättning att föreningen godkänner medlemskapet.Kontakt


Brf Dannemora                                                Lönngatan 56 (fakturaadress, se nedan)

21449 Malmö                                                                                       

Fakturaadress:

BRF DANNEMORA

Fack 97820039

R 879

106 37 STOCKHOLM

 

Organisationsnummer: 746000-1683


Styrelsen


Ordförande:  Katarina Ahl                             

Sekreterare: Ossian Sunesson

Ledamot: Roger Wihlborg

Ledamot: Eva Björkman


E-post till styrelsen

 

brfdannemora@dannemora.org


Fastighetsskötsel


ClockRent AB


Ekonomisk förvaltning


Riksbyggen.